მიიღეთ ცდა სპონსორისგან (168)
გამარჯვებულები
ქიმია DTMU
დაწ: 2015-11-24 18:05:56
დას: 2016-02-13 00:00:00
ბიოლოგია DTMU
დაწ: 2015-11-24 17:46:41
დას: 2016-02-13 00:00:00
IT Academy, ჯგN53 2
დაწ: 2015-06-25 15:03:32
დას: 2015-07-06 11:52:03
IT Academy, ჯგN54 2
დაწ: 2015-06-25 14:59:57
დას: 2015-07-06 11:52:03
VIII-X ზაფხული 2015
დაწ: 2015-03-09 17:20:23
დას: 2015-06-22 21:50:49
XI-XII SANGU ზაფხული 2015
დაწ: 2015-02-06 14:08:03
დას: 2015-08-12 15:53:38
კავკასიის უნივერსიტეტის ტურნირი
დაწ: 2014-12-15 17:26:59
დას: 2015-03-24 15:57:31
ალმა-მატერი +
დაწ: 2014-12-08 16:29:36
დას: 2015-03-24 15:57:32
ალმა-მატერის ტურნირი
დაწ: 2014-12-04 17:43:24
დას: 2015-03-24 15:57:31
აიეტის ტურნირი
დაწ: 2014-12-04 16:47:40
დას: 2015-03-24 15:57:32
1000 ლარი (2015 მარტი)
დაწ: 2014-11-17 16:43:25
დას: 2015-03-01 22:01:45
პრომეთეს ტურნირი
დაწ: 2014-11-13 19:01:40
დას: 2014-11-22 17:00:00
მოიგე თანხა
დაწ: 2014-11-06 16:54:42
დას: 2014-11-11 22:09:20
SANGU გაზაფხული 2015
დაწ: 2014-10-23 14:38:17
დას: 2015-03-17 15:53:08
2014 წლის შემოდგომის სეზონი
დაწ: 2014-02-01 00:00
დას: 2014-04-00 24:00
2014 წლის გაზაფხულის სეზონი
დაწ: 2014-02-01 00:00
დას: 2014-04-00 24:00