მიიღეთ ცდა სპონსორისგან (168)
სიახლეები > ბიოლოგიის სპონსორი !
2014-11-13 18:05:55

ბიოლოგიის სპონსორი !

2014 წლის გაზაფხულის სეზონის ბიოლოგიას მასპინძელი ჰყავს - დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი.

საინტერესო სიახლეა ის, რომ უნივერსიტეტი ვაუჩერებს დააწესებს ყველა კლასისთვის VIII -დან XII - ს ჩათვლით, შემდეგი მოცულობით:

 

მე-8 კლასის ვაუჩერები:

პირველი ადგილი: 200 ლარი

მეორე ადგილი: 125 ლარი

მესამე ადგილი: 70 ლარი

მე-9 კლასის ვაუჩერები:

პირველი ადგილი: 350 ლარი

მეორე ადგილი: 200 ლარი

მესამე ადგილი: 100 ლარი

მე-10 კლასის ვაუჩერები:

პირველი ადგილი: 550 ლარი 

მეორე ადგილი: 250 ლარი

მესამე ადგილი: 150 ლარი

მე-11 კლასის ვაუჩერები:

პირველი ადგილი: 1125 ლარი

მეორე ადგილი: 500 ლარი

მესამე ადგილი: 250 ლარი

მე-12 კლასის ვაუჩერები:

პირველი ადგილი: 2250 ლარი

მეორე ადგილი: 1000 ლარი

მესამე ადგილი: 500 ლარი

 

აღსანიშნავია, რომ ეს ვაუჩერები აკუმულირებადია, რაც იმას ნიშნავს, რომ სხვადასხვა სეზონზე ერთი და იმავე მონაწილის გამარჯვების შემთხვევაში ვაუჩერები ჯამდება.